O nas

Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” Spółka z o.o. powstała w 1994 roku z inicjatywy trzech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, Toruniu i we Włocławku. Przedmiotem działania Spółki, w pierwszym okresie jej działalności było wspomaganie prac WFOŚiGW, głównie w zakresie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szkolenia dla podmiotów zobowiązanych do wnoszenia ww. opłat.

 

Spółka specjalizuje się w problematyce ochrony powietrza atmosferycznego. Z tego zakresu B.A.E. „VERT” wykonało szereg opracowań m.in. dla Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środwowiska w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Grupy LOTOS S.A., International Paper – Kwidzyn, Elektrociepłowni Wybrzeże, Elektrociepłowni „Elbląg”, Alstom Power w Elblągu, Eaton Truck Components w Tczewie i szeregu innych podmiotów gospodarczych.

 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na usługi Biura Analiz Ekologicznych „VERT” Sp. z o.o. profil jej działalności systematycznie się zwiększa. Aktualnie działalność Spółki obejmuje prace dotyczące wszystkich elementów środowiska.

 

B.A.E. „VERT” wykonuje:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na emisję pyłów lub gazów do powietrza
  • operaty wodno – prawne; gospodarkę wodno – ściekową
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • wnioski o pozwolenie zintegrowane
  • przeglądy ekologiczne
  • gospodarkę odpadami
  • określa na indywidualne zamówienie wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i prowadzi ich pełną ewidencję

B.A.E. „VERT” organizuje:

  • szkolenia w zakresie ochrony środowiska
  • konsultacje merytoryczne w zakresie ochrony środowiska

Powierzone nam prace wykonywane są przez etatowych pracowników B.A.E. „VERT” przy współpracy z grupą konsulatantów posiadających uprawnienia branżowe oraz biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska.

Szybki Kontakt

Biuro Analiz Ekologicznych „Vert” Spółka z o.o.

 

tel/fax (58) 307-55-16

telefon (58) 301-79-18

tel.kom. 505 695 958

e-mail: biuro@vert.gdansk.pl

 

ul. Milskiego 1

80-809 Gdańsk

zobacz na mapie »

 

Tagi: korzystanie ze środowiska, oddziaływania na środowisko, decyzja środowiskowa