B.A.E. VERT wykonuje:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na emisję pyłów lub gazów do powietrza
  • operaty wodno – prawne; gospodarkę wodno – ściekową
  • raporty oddziaływania na środowisko
  • wnioski o pozwolenie zintegrowane
  • przeglądy ekologiczne
  • gospodarkę odpadami
  • określa na indywidualne zamówienie wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i prowadzi ich pełną ewidencję

B.A.E. VERT organizuje:

  • szkolenia w zakresie ochrony środowiska
  • konsultacje merytoryczne w zakresie ochrony środowiska

Powierzone nam prace wykonywane są przez etatowych pracowników B.A.E. „VERT” przy współpracy z grupą konsulatantów posiadających uprawnienia branżowe oraz biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska.